Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lop 2-4 sang


CLICK HERE

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LOP SANG 2-4 NGAY 2/12/2013


click here

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lop 2-4 ( 7h30-9h) 27/11/2013


CLICK HERE

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lớp 2-4 sáng 18-11-2013 (7h30-9h )


CLICK HERE

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lớp sáng thứ 2-4 (7h30-9h) 13/11/2013


CLICK HERE

khóa 2 rùi cố gắng lên nhé .chịu khó review lại từ vựng và các bài nghe.part 3 hãy tua đi tua lịa từng câu nhé

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lớp 2-4 sáng (7h30-9h) 4/11/2013


CLICK HERE

link luyện nghe

lich 1: http://www.youtube.com/watch?v=iUYzpPp8MSs

link 2: http://www.youtube.com/watch?v=Y9eKD5_RSj4

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

lớp 24 sáng (7h30-9h) 28/10/2013


CLICK HERE